Bản kế hoạch nghề nghiệp/2

Bản kế hoạch nghề nghiệp

Nếu bạn muốn có bản kế hoạch nghề nghiệp tốt mà sẽ kéo dài trong một thời gian lâu, bạn cần có bản kế hoạch nghề nghiệp sớm ngay khi bạn vào đại học. Xây dựng một nghề chuyên nghiệp sẽ cần nhiều nỗ lực và quyết tâm vì dễ dàng bị sao lãng hay bị thay đổi nếu mọi sự không xảy ra như bạn đã hi vọng. Đây là lí do tại sao bạn cần bản kế hoạch nghề nghiệp được viết ra để nhắc nhở bạn về bản kế hoạch cho tương lai của bạn là gì.

Có mục đích nghề nghiệp được viết ra làm cho chúng được rõ ràng hơn, tốt hơn và dễ thấy hơn là cái gì đó mông lung trong đầu bạn. Bản kế hoạch nghề của bạn có thể giúpc bạn xác định bạn cần làm gì, từng bước một, để đạt tới mục đích của bạn. Rồi bạn có thể giám sát từng bước để xem liệu bạn có vẫn trên con đường hướng tới mục đích của bạn hay không. Không có bản kế hoạch nghề được viết ra, dễ dàng bỏ qua một số bước, hoặc bởi vì bạn đã quên mất chúng, hoặc không chú ‎ý đủ, hoặc bạn đã đổi phương hướng của mình. Ở đại học, có nhiều sao lãng và sinh viên đổi ‎ý mọi lúc. Không có quyết tâm mạnh, các bước nghề nghiệp thường bị bỏ qua và chung cuộc sinh viên bị lạc vào trong các biến cố ngắn hạn và không đạt tới mục đích dài hạn của họ. Chẳng hạn, việc bỏ lớp sẽ dẫn tới điểm kém, và điểm kém có thể làm chậm trễ tốt nghiệp hay dẫn tới thất bại ở đại học. Viết ra bản kế hoạch nghề là tương đối đơn giản nhưng tuân theo nó mới là điều xác định ra thành công và thất bại.

Phần lớn sinh viên có thể bắt đầu bản kế hoạch nghề của họ bằng việc xác định mục đích nghề của họ là gì và ngày tháng mục tiêu để đạt tới chúng. Mục đích nên là cái gì đó đạt tới được mà sinh viên cảm thấy là quan trọng cho họ nếu không thì họ sẽ không chăm nom tới việc đạt tới chúng. Chúng cũng nên xác định và hiện thực, thay vì mông lung. Chẳng hạn, “Trở thành người phát triển phần mềm sau khi tốt ngiệp rồi là người quản lí dự án trong năm năm sau tốt nghiệp,” là tốt hơn “Có việc làm tốt sau tốt nghiệp.”

Một khi bạn đã đặt các mục đích, viết chúng ra trong mọi bước chi tiết mà bạn sẽ cần làm để đạt tới những mục đích đó. Bạn phải nhận diện mọi nhiệm vụ đặc thù như: Hoàn thành môn “Nền tảng của kĩ nghệ phần mềm” bằng việc dành ra 3 giờ để học cho môn này mọi ngày; Gặp gỡ nhóm học tập vào mọi thứ bẩy để thảo luận và ôn tập tài liệu hàng tuần; Ôn tập công việc của mình sau mọi bài kiểm tra để học từ sai lầm mình phạm phải để cho mình sẽ không phạm phải chúng lần nữa; Yêu cầu cuộc họp với cố vấn nghề của trường cứ ba tháng một lần để thảo luận về phát triển nghề hay các môn học thêm cần học để đạt tới mục đích giáo dục. Hay nếu bạn đã làm việc như người phát triển phần mềm thì bạn có thể nhận diện một số nhiệm vụ như: Xác định tính khả thi vận hành hệ thống bằng việc tiến hành phân tích yêu cầu, xác định vấn đề, và đề đạt giải pháp trong vòng ba tuần sau khi nhận được phân công. Tạo ra lưu đồ, bố cục, biểu đồ, sơ đồ và thảo luận với lãnh đạo tổ để thu được chấp thuận trước ngày nào đó. Kiểm điểm phản hồi và bắt đầu thiết kế và làm bản mẫu trước ngày nào đó. Chuẩn bị thực hiện các giải pháp dựa trên đặc tả thiết kế hệ hệ thống đã được chấp thuận, tuân theo chuẩn của công ty trước ngày nào đó v.v.

Với mọi môn học bạn học hay mọi thứ bạn làm, bạn đều phải đặt ra mục đích, xác định các nhiệm vụ cần làm thật chi tiết rồi tổ chức công việc của bạn theo ưu tiên và lập lịch thời gian để đạt tới chúng. Bạn phải biết nhiệm vụ nào cần làm trước với ngày tháng hiện thực để hoàn thành và giám sát chúng trong bản kế hoạch nghề cá nhân của bạn. Bạn cũng cần nhận diện bạn cần cái gì khác để đạt tới mục đích của bạn. Có thể có những sách đặc biệt cần đọc, websites cần xem, bài báo cần học hay người có thể giúp bạn hoặc là sinh viên hoặc là giáo sư, người sẵn lòng kèm cặp bạn và giúp cho bạn thành công.

Bản kế hoạch nghề không phải là tài liệu cứng nhắc mà là động vì nó cần xem lại và có thể thay đổi khi hoàn cảnh nào đó xảy ra. Có bản kế hoạch viết như bản lộ trình sẽ giúp bạn làm cho cuộc hành trình học tập được dễ dàng hơn vì bạn biết đích đến và mọi bước bạn phải làm.

English version

Full article: A career plan

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!