Bản kế hoạch nghề nghiệp/3

Daniel Whittaker đã tốt nghiệp bẩy năm trước và hiện thời đang làm việc tại Google. Tuần trước anh ấy quay lại CMU để tuyển mộ sinh viên trong hội chợ việc làm, cho nên tôi mời anh ấy cho lời khuyên cho sinh viên của tôi. Sau đây là điều anh ấy nói.

“Bất kì ai học môn “Nhập môn Khoa học máy tính” của giáo sư Vũ có lẽ đều phải xây dựng bản kế hoạch nghề nghiệp trong tuần đầu tiên. Bản kế hoạch nghề nghiệp giúp sinh viên xác định các kĩ năng và mối quan tâm của họ, nghề nào là tốt nhất cho họ, và kĩ năng nào họ cần cho nghề nghiệp được chọn của họ.”

“Bằng việc xây dựng bản kế hoạch nghề nghiệp, các bạn có thể hội tụ vào điều các bạn muốn làm với nghề nghiệp của bạn và làm sao đi tới đó. Bằng việc hiểu mục đích nghề nghiệp của bạn, bạn có thể hội tụ vào các cơ hội sẵn có cho bạn. Thay vì giới hạn tương lai của bạn, bản kế hoạch nghề nghiệp giúp bạn tìm ra mọi khả năng mà bạn thậm chí có thể không biết. Chẳng hạn, có nhiều khả năng nghề nghiệp với sinh viên Khoa học máy tính, nhưng phần lớn các sinh viên chỉ nghĩ về người phát triển phần mềm. Bạn có thể là người phát triển web, người thiết kế trò chơi, người phân tích an ninh, nhà khoa học dữ liệu, chuyên viên tính toán mây, v.v. Từng việc làm đều yêu cầu các kĩ năng và đào tạo khác nhau, với việc biết điều bạn muốn làm thì bạn có thể chọn môn học nào bạn cần học. Bản kế hoạch nghề nghiệp cũng có thể hướng dẫn bạn vào làm điều bạn muốn làm với cuộc sống của bạn nữa.”

“Bằng việc có bản kế hoạch nghề nghiệp sớm trong năm thứ nhất, tôi đã chọn nhiều môn học làm tôi thích thú phát triển kĩ năng kĩ thuật, cho nên tôi không có vấn đề gì với có được việc làm ở Microsoft. Tuy nhiên, sau vài năm, tôi phát chán với phát triển phần mềm, cho nên tôi quyết định xin vào Google. Có việc làm mới thách thức tôi học nhiều hơn. Phần lớn người phần mềm đổi việc để có được lương tốt hơn, nhưng với tôi, thách thức là về học điều mới để thăng tiến nghề nghiệp của tôi. Nó buộc tôi làm việc chăm chỉ để học những kĩ năng mới hơn. Nhiều người thôi học khi họ có vị trí trong công ti tốt, nhưng tôi nhớ chỉ dẫn của giáo sư Vũ rằng cứ ba tới năm năm, bạn phải cập nhật bản kế hoạch nghề nghiệp của mình và hội tụ vào tăng trưởng nghề nghiệp và mở rộng tri thức. Thầy thường nói: “Trong công nghệ, hơn bất kì lĩnh vực nào khác, việc học cả đời là bắt buộc cho thành công. Vì tri thức và công cụ thường xuyên tiến hoá; bao giờ cũng có cái gì đó mới để học.” Với phần lớn mọi người, việc học thứ mới có thể là khó, nhưng với tôi nó có nghĩa là cơ hội. Khi bạn sẵn lòng học các kĩ năng mới, điều dó đưa bạn lên trước người khác; và khi bạn được hội tụ vào kĩ năng nào bạn học, điều đó có thể giúp bạn tăng trưởng nghề nghiệp nhanh hơn.”

“Không thành vấn đề bạn là gì trong nghề nghiệp của bạn, có nhiều thứ để học hơn. Khi bạn đã làm việc một thời gian, không còn mấy thời gian cho bạn học trong công việc hàng ngày của bạn. Tri thức của bạn bị giới hạn vào điều bạn biết ở vị trí đó. Bằng việc có bản kế hoạch nghề nghiệp mà có thể được cập nhật cứ vài năm, bạn có danh sách những điều cần học. Tôi thường tự hỏi mình: “Nếu mình muốn được đề bạt lên mức tiếp trong việc làm của mình, mình cần hoàn thành cái gì? Có kĩ năng nào mình cần học không? Như mình nghĩ cho ba năm, năm năm và mười năm tới, mình muốn làm gì? Có khu vực nào mà mình có thể phát triển và cải tiến không? Bằng việc trả lời những câu hỏi này, tôi có thể cập nhật bản kế hoạch nghề nghiệp của tôi và hội tụ vào điều tôi cần.”

“Kĩ năng kĩ thuật mở ra cánh cửa cơ hội cho bạn và giúp bạn có được việc làm bạn muốn. Tuy nhiên, sau vài năm, bạn cần kĩ năng mềm. Khi bạn làm việc cho một công ti, bạn dành nhiều thời gian hơn với những công nhân khác. Nếu bạn có mối quan hệ tốt với họ, bạn hưởng được công việc tốt hơn và năng suất hơn. Khi các công nhân khác thích bạn và kính trọng bạn, thì bạn nhiều khả năng được đề bạt lên mức tiếp. Một trong nhưng ưu thế của tôi là tôi đọc nhiều tới mức tối đa cho việc học của tôi. Tôi đọc nhiều blog và website kĩ thuật để làm tăng tri thức của tôi. Tôi không phí thời gian vào những thứ tầm thường như Facebook hay Instagram vì bạn không học được nhiều từ kiểu phương tiện xã hội đó. Bạn phải dành thời gian để học và tăng trưởng nghề nghiệp của bạn vì nếu bạn không chăm nom đó sẽ là cái gì đó có thể bị phí hoài. Tôi biết điều tôi muốn, tôi có bản kế hoạch nghề nghiệp hướng dẫn tôi, và trong vài năm tôi đã lên tới người quản lí và quản lí cấp cao của một công ti hàng đầu.”

Có nhiều cách để tăng trưởng nghề nghiệp của bạn, nhưng tôi hi vọng lời khuyên nhỏ bé này có thể cho bạn hứng khởi nào đó để cho khi bạn đến lớp học ngày mai, bạn có thể cập nhật bản kế hoạch nghề nghiệp của bạn và sẵn sàng nhận thách thức.”

English version

Full article: The Career Plan part 3

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!