Bản đồ diện tích trồng lúa ở Việt Nam

Bản đồ diện tích trồng lúa ở việt nam

Đang trong thời kỳ đổi mới

01 bandoluavn.jpg

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
"Like" us to know more!