Bản đàn không thể ... chơi

33. Bản đàn không thể... chơi

Một lần, thầy J. Haydn (1732- 1809), đố W. Mozart (1756 - 1791) nhạc sĩ thiên tài người Áo viết một bản nhạc mà ngay chính thầy cũng không đàn nổi.

Mozart liền ngồi xuống, mau chóng viết xong một khúc nhạc chỉ trong vòng 5 phút, rồi đưa cho Haydn. Thầy Haydn thử đàn, nhưng phải kêu lên:

- Sao lại thế này? Hai tay ta đang ấn phím tại hai đầu mút, làm sao lại có một nốt nhạc bỗng nhiên xuất hiện ở chính giữa bàn phím? Như vậy thì chẳng ai có thể đàn nổi, bởi người ta đâu có ba tay!

Nhưng Mozart chỉ mỉm cười. Cậu ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, và quả nhiên đã “đánh” ra nốt nhạc đó!

Thầy J.Haydn chỉ còn cách “chào thua” cậu học trò tài giỏi...

Bạn có biết cậu Mozart tinh ranh đã chơi đàn thế nào không?

Giải đáp:

Ngồi vào đàn, đôi tay của Mozart sải trên bàn phím dương cầm rõ dài... Tới nốt nhạc “hóc búa” kia, cậu lẹ khom người xuống, dùng mũi mình “gõ” phím đàn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07
"Like" us to know more!