Bạn có biết ở Trung Quốc có một vùng đất có nguồn gốc từ lục địa Nam Mỹ không?

Bạn có biết ở Trung Quốc có một vùng đất có nguồn gốc từ lục địa Nam Mỹ không?

Ở Nam Mỹ có một số loài động vật rất đặc biệt mà các châu lục khác không có. Ví dụ như con Lười, Tê tê và những loài ăn kiến rất lớn khác. Chúng đều là những loài động vật thuộc cùng một họ: họ động vật thiếu răng. Chúng là một loại động vật có vú bậc thấp, khả năng điều chỉnh thân nhiệt rất kém. Ví dụ: con Lười, nhiệt độ cơ thể của chúng chỉ khong 250C. Nếu chúng ta đem chúng tới một nơi có nhiệt độ môi trường lên tới 35-400C, chúng sẽ bị chết nóng. Vì thế phạm vi hoạt động của loài động vật này tương đối hẹp. Chúng sinh sống hết đời này sang đời khác tại những khu rừng sâu ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Hóa thạch của những động vật này cũng chỉ có trong địa tầng ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Nhưng vào năm 1973, tại địa tầng ở phía Bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc lại phát hiện thấy hóa thạch của một loài động vật thiếu răng có từ cách đây 60 triệu năm. Loài động vật có hóa thạch được phát hiện này có cùng nguồn gốc với loài Lười ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Mọi người sẽ thắc mắc rằng hóa thạch động vật ở tỉnh Quảng Đông có nguồn gốc từ đâu?

Các nhà địa chất qua khảo sát đã cho rằng: Vào khoảng 60 triệu năm trước đây, khi địa tầng ở Nam Mỹ và Trung Mỹ dần hình thành địa tầng ở khu vực Nam Hùng tỉnh Quảng Đông ngày nay bắt đầu tách dần ra khỏi địa tầng Nam Mỹ. Địa tầng này trôi dạt dần trên lớp địa tầng lỏng về phía Tây Bắc. Vượt qua Thái Bình Dương mênh mông sau cùng ghép vào đại lục Á - Âu và trở thành một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc.

Thực ra, những hiện tượng như vậy có rất nhiều. Ví dụ đảo Easter nằm giữa Thái Bình Dương hiện nay vẫn đang di chuyển về phía Đông với tốc độ 15 cm mỗi năm. Nếu cứ tiếp tục di chuyển với tốc độ như vậy, 25 triệu năm sau đảo này sẽ ghép vào lục địa Nam Mỹ. Còn đảo Hawai (nằm giữa Thái Bình Dương) đang di chuyển về phía Nam Mỹ với tốc độ 5,1 cm mỗi năm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tìm hiểu về Trái Đất
  • Biên dịch: Tuấn Minh
  • Nhà xuất bản Lao Động 2007
  • Thực hiện ebook: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!