Bạn biết gì về sự ướp xác?

Bạn biết gì về sự ướp xác?

14. What do you know about mummification?

The ancient Egyptians buried their dead in small pits in the desert. Later they started burying their dead in coffins to protect them from wild animals in the desert, which decayed when they were not exposed to the hot, dry sand of the desert.

Later on, they developed a method of preserving bodies, so that they would remain life like. The process included embalming, as the body was wrapped in strips of linen. This process is called mummification.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-10.jpg

Bạn biết gì về sự ướp xác?

Những người Ai Cập cổ đại chôn xác chết của họ trong những hầm nhỏ trên sa mạc. Sau đó, họ bắt đầu chôn xác chết đó vào trong những quan tài để bảo vệ chúng khỏi các động vật hoang dã trong sa mạc, vốn bị phân hủy khi chúng không được phơi dưới cát nóng khô của sa mạc.

Về sau, đã phát triển một phương pháp bảo tồn các xác chết, để chúng có thể được giữ y như khi còn sống. Quy trình này bao gồm cả việc ướp xác, khi cơ thể được gói trong những mảnh vải lanh. Quá trình này gọi là quá trình ướp xác.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!