Bạn biết gì về phát minh đồ đạc?

Bạn biết gì về phát minh đồ đạc?

52. What do you know about the invention of furniture?

By furniture we mean anything on which people sit, sleep or eat. As per this definition, for the cave man, the wolf skin on which he slept was his furniture.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-53.png

When he made a crude box for storing his bone tools, he made the first chest. But for all these, we do not have concrete proof. The first record that we have of furniture, comes from the Egyptians.

About four thousand years ago, they already had square stools with crossed legs. Their chairs had high backs and arms, decorated with carved animal's heads. Egyptian beds were only a framework, often very low.

They had headrests of wood and ivory. The people of the Babylonian and Assyrian civilisations too had elaborate furniture.

Royal furniture was highly decorated with various facilities like highbacked chairs, high couches with foot stools and so on. In due course of time, as the civilisations became more advanced, many yew kinds of furniture were made, which could provide more comfort and had greater utility.

Bạn biết gì về phát minh đồ đạc?

Khi nói về đồ đạc, chúng ta có ý nói đến bất kỳ điều gì mà chúng ta ngồi, ngủ hay ăn trên đó. Theo định nghĩa này đối với một người sống trong hang động, thì da sói mà anh ta nằm ngủ trên đó là đồ đạc của anh ta.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-54.png

Khi người này làm một cái hộp để đựng những dụng cụ của mình bằng xương, thì họ đã tạo ra cái nắp trước tiên, nhưng đối với tất cả những thứ này, thì chúng ta không có chứng cứ cụ thể. Tài liệu đầu tiên mà chúng ta có về đồ đạc bắt nguồn từ những người Ai Cập.

Cách đây khoảng 4000 năm, họ đã có những dụng cụ hình vuông với các chân bắt chéo. Các ghế của họ đều có các lưng tựa và các chỗ gác tay cao, được trang trí bằng các đầu của con vật được chạm khắc. Giường của người Ai Cập chỉ là một khuôn, và thường rất thấp.

Chúng có các chỗ để tựa đầu bằng gỗ và ngà voi. Những người thuộc các nền văn minh Babylon và Assyry cũng có đồ đạc được trau chuốt tỉ mỉ. Đồ đạc hoàng gia được trang trí rất công phu với các tiện nghi đa dạng, chẳng hạn như ghế dựa cao, ghế trường kỷ với các ghế đẩu và v.v... Theo thời gian, khi các nền văn minh trở nên cải tiến hơn thì nhiều đồ đạc mới được tạo ra, điều này có thể cung cấp sự tiện nghi hơn và có được sự tiện dụng nhiều hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!