Bạn đã là nô lệ hay chưa?

191. Bạn đã là nô lệ hay chưa?

Thủ phạm là những người hút thuốc lá thành nghiện ngập chính là nicotine. Một nhà nghiên cứu thuốc lá đã nói: "Nếu thuốc lá không có nicotine thì việc hút thuốc lá cũng chẳng khác gì trò chơi thổi bong bóng".

Có những người nhạy cảm đối với nicotine hơn người khác, do đó, dễ nghiện hơn. Những câu hỏi trong bảng test dưới đây sẽ được các bạn biết mình đã bị kẹp chân vào cái bẫy nicotine tới mức nào rồi, đã là nô lệ của nó hay chưa?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 365 lời khuyên về sức khoẻ
  • Tác giả: Viện thông tin Y học Trung ương
  • Nguồn: TVE và ASEC-Jak
"Like" us to know more!