Bại chiến và sự giải thể của Thần đạo quốc gia

Bại chiến và sự giải thể của Thần đạo quốc gia

Năm Shōwa thứ 20 (1945), Nhật Bản đã kiệt sức và lại bị bồi thêm hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, nên đành chấp nhận đầu hàng. Điều này có ý nghĩa là Chủ nghĩa Thiên hoàng sụp đổ và quan niệm về giá trị trong xã hội bị đảo ngược hoàn toàn. Từ khía cạnh tôn giáo, có thể thấy chế độ Thần đạo quốc gia bị tan vỡ. Điều này được thực hiện bởi Chỉ dụ Thần đạo (hay còn gọi là Lệnh xóa bỏ Thần đạo quốc gia) ra đời ngày 15 tháng 12 năm Nhật Bản bại trận của Tổng tư lệnh Quân đội liên hợp (GHQ). Chỉ dụ đặt ra mục tiêu là “Giải phóng người dân Nhật Bản khỏi sự cưỡng bức (trực tiếp hoặc gián tiếp) của các tín ngưỡng, tôn giáo đối với các tôn giáo hay tế tự do nhà nước chỉ định” với ý đồ “tách tôn giáo khỏi chính quyền quốc gia”. Theo đó, Thần đạo quốc gia, tức “một phái của Thần đạo mà được phân biệt bởi các lễ tế tự mang tính quốc gia và phi tôn giáo” (từ Thần đạo quốc gia đã được định nghĩa rõ ràng trong Lệnh này), sẽ bị xóa bỏ. Theo đó, Thần kỳ viện, tức cơ quan quản lý hành chính đối với các đền thờ Thần đạo mới được thành lập vào năm Shōwa 15 (1940), bị xóa bỏ vào năm Shōwa 21 (1946), còn các đền thờ Thần đạo thì biến thành các cơ sở tôn giáo trực thuộc Jinja Honchō (Thần xã bản sảnh), tức tổ chức pháp nhân tôn giáo tư nhân.

Trong Điều 12 của Hiến pháp Nhật Bản chế định năm Shōwa thứ 21 có quy định: “Tự do tín ngưỡng được bảo đảm cho bất cứ ai. Tổ chức tôn giáo cũng được nhận đặc quyền của chính phủ, nhưng không được sử dụng quyền lực chính trị. (2) Không ai bị cưỡng chế trong các hành vi tôn giáo, tế lễ, nghi thức và khi tham gia các lễ hội khác. (3) Chính phủ và các cơ quan nhà nước không được tiến hành giáo dục tôn giáo hoặc các hoạt động tôn giáo khác”. Theo đó, quyền tự do tín ngưỡng được đảm bảo, nhưng việc quy định chặt chẽ đối với sự cưỡng chế của nhà nước khác hẳn với Hiến pháp Meiji là do có lịch sử liên quan đến Thần đạo quốc gia trước đây.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
  • Tác giả: Sueki Fumihiko
  • Bản quyền tiếng Việt: Công ty sách Alpha
  • Biên tập viên: Đào Quế Anh (Alpha Books)
  • Nguồn: caphebuoitoi
"Like" us to know more!