Bước vào tầm nhìn của anh ta

Bước vào tầm nhìn của anh ta

Nói chung, con người ta thường ngắm mãi không chán cái mà mình đặc biệt thích, và mong được thường xuyên trông thấy. Sức hấp dẫn của phái khác giới được yêu đương lại càng lớn. Một khi “ý trung nhân: đã xuất hiện rồi, thì ánh mắt của con người ta sẽ bị hấp dẫn tới đó một cách không tự chủ. Khi hai bên còn chưa nói rõ tiếng lòng mình, thì ánh mắt này thường ngấm ngầm hướng về phía đối phương. Bạn cần thường xuyên tìm cơ hội để bước vào tầm nhìn của anh ta, như thế chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của anh ta.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!