Bông súng

Bông súng

35 Water-Lily

Water Lily belongs to the Nymphaeaceae family. It has round plate like floating leaves, with a thick waxy covering, green above and purplish beneath, that are 8-14" wide. It has white flowers with many whorled petals tapering toward the edges and growing smaller near the center of the flower. They are very fragrant flowers which can be seen in June - September. They grow mostly in ponds and quiet waters. At Wellesley, they're found in Paramecium Pond and near the shore of Lake Waban. Water lilies can grow in water as shallow as six inches and as deep as fifteen feet. Beneath the leaf is a hollow stem that anchors lily to its roots at the bottom of the pond or lake. The stem brings gases from the surface of water to the rhizomes and roots. The flowers open and close each day. Once pollination occurs, the underwater stem curls like a spring and pulls the blossom underwater, presumably to protect it from damage.

Bông súng

Bông súng thuộc họ súng (Nymphaeaceae). Nó có những phiến tròn phẳng như những lá nổi, với một lớp phủ như sáp, màu xanh lục ở mặt bên trên và màu tím nhạt ở mặt bên dưới, rộng 8 đến 14 inch. Hoa súng màu trắng với nhiều cánh hoa theo vòng xoắn thuôn nhọn ở mép và nhỏ hơn ở gần tâm của hoa. Đó là những bông hoa rất thơm có thể được thấy vào tháng Sáu đến tháng Chín. Bông súng mọc chủ yếu trong ao và những vùng nước lặng. Ở Wellesley, bông súng được thấy trong ao Paramecium và ở gần bờ hồ Waban. Bông súng có thể mọc trong nước nông đến sáu inch và sâu đến 15 feet. Giữa các lá là một thân rỗng neo giữ bông súng và các rễ ở đáy ao hay hồ. Thân mang những chất khí từ bề mặt nước đến các thân rễ và rễ. Hoa nở ra và khép lại mỗi ngày. Khi sự thụ phấn xảy ra, thân súng dưới nước quăn lại như một cái lò xo và kéo bông hoa xuống nước, như để bảo vệ cho hoa khỏi hư hại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!