Bít tất ni lông không nên phơi ngoài nắng hoặc hơ bên bếp lò

469. Bít tất ni lông không nên phơi ngoài nắng hoặc hơ bên bếp lò

Bít tất ni-lông và những bít tất bằng sợi hoá học khác không nên phơi ngoài nắng cũng không nên hơ trên bếp lò đang cháy.

Bởi vì phơi ra nắng như vậy sẽ mau lão hoá, dẫn đến giảm sức đàn hồi. Hơ trên bếp lò đang cháy sợi sẽ bị cứng, bị giòn, thậm chí còn bị nóng chảy. Cho nên không nên phơi bít tất ni lông ngoài nắng hoặc hơ trên bếp lò.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!