Bão tuyết xảy ra như thế nào?

Bão tuyết xảy ra như thế nào?

37. How are the ice storms caused?

The ice storms are caused by rain falling onto the frozen surfaces. It happens when a mass of warm air passes through a cold area in winter, bringing rain that falls in the form of liquid raindrops, instead of as snow or hail. But when the drops of water hit freezing houses, trees, etc, they immediately freeze into a coating of solid ice.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-21.png

Bão tuyết xảy ra như thế nào?

Các cơn bão tuyết xảy ra bởi mưa trên bề mặt bị phủ băng. Nó xảy ra khi một khối khí ấm đi qua một vùng lạnh trong mùa đông, mang mưa dưới dạng các giọt nước thay vì dưới dạng tuyết hoặc mưa đá. Nhưng khi các giọt nước chạm vào những ngôi nhà, cây cối, băng bị phủ băng, v.v. chúng ngay lập tức đông cứng thành một lớp băng cứng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
Don't forget to follow us on Facebook!