Bão có sấm sét và mưa lớn/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Lightning: chớp
 • Thunder: sấm sét
 • Hot damp weather: thời tiết nóng ẩm
 • Cumulonimbus cloud: đám mây tích mưa
 • Effect of Lightning: tác động của sét
 • Smog: sương lẫn khói
 • Swiring air: không khí xoáy
 • Strong electric charge: điện tích lớn
 • Negative charge: điện tích âm
 • Positive charge: điện tích dương
 • Strike: đánh
 • Chemical reaction: phản ứng hóa học
 • Space: khoảng không
 • Instantly: ngay lập tức

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
 • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie