Bão có sấm sét và mưa lớn

Thunderstorms - Bão có sấm sét và mưa lớn

Trong thời tiết ấm áp, những đám mây của các cơn bão lớn được hình thành nhanh chóng. Những đám mây loại này chứa đầy nước và những luồng không khí chuyển động nhanh. Chúng tích nhiều điện để tạo thành chớp và sấm sét.

During warm weather, huge storm clouds are formed very quickly. The clouds of this kind are full of water and fast moving air currents. These can store powerful electricity to make lightning and thunder.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie