Bát trưng pháp của Khương Thái công

Bát trưng pháp của Khương Thái công

Bất cứ sự vật nào trong quá trình biến hóa của nó, đều có một số dấu hiệu hiện ra ngoài. Để tâm đến những dấu hiệu này, suy nghĩ thật kĩ sẽ có thể dự đoán những việc sắp xảy ra.

Tương truyền, Khương Thái Công sau khi giúp Chu vương đánh bại Trụ vương, đã viết quyển binh thư "Lục thao".

Trong quyển binh thư này, Thái công đã tổng kết tám phương pháp quan sát nhân vật.

Chủ ý của con người luôn ẩn giấu rất sâu, nhất là những người giỏi thuật quyền mưu, chi quan sát bề ngoài của họ khó có thể phất hiện ra nội tâm chân thực của họ.

"Bát trưng pháp" của Thái công nhắc nhở chúng ta: để nhận biết được chủ ý của nó, phải thúc đẩy họ hành động.

Căn cứ phản ứng của anh ta trong hành động để nhận biết bộ mặt chân thực của anh ta.

Tám phương pháp này là:

(1) Phương pháp nêu câu hỏi.

Nêu ra một số vấn đề có chiều sâu đế mời anh ta trá lời, như thế sẽ có thể biết anh nghĩ gì.

Trước kia, khi thi đình Hoàng đế đã dùng phương pháp này đế xem xét người. Phương pháp này dứt khoát thẳng thừng, cũng rất đơn gián.

(2) Phương pháp truy hỏi.

Dựa vào một vấn đề đưa ra đủ mọi giả thiết sâu sắc để anh ta trả lời, lấy đó khảo sát khả năng tùy cơ ứng biến của anh ta..

Đôi khi, phương pháp nêu câu hỏi và phương pháp truy hỏi đồng thời sử dụng. Như thế, hiệu quả có thể càng tốt hơn. Đặc biệt là khi nêu lên câu hỏi mà chưa đạt được kết quả vừa ý, dùng phương pháp truy hỏi có thể giúp cho việc khảo sát của bạn.

(3) Phương pháp thăm dò.

Dùng một loại tròng hoặc sự việc nào đó đã sắp đặt sẵn đế thảm dò anh ta, như thế thì có thể biết được mức độ chân thành của anh ta.

Nhưng cách thăm dò này nhất định phải nắm vững chửng mực, bằng không thì rất để dàng làm cho sự việc đi ngược lại nguyện vọng. Thăm dò còn cần phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho quá nhiều nguời biết.

(4) Phương pháp tâm sự.

Cùng trao đổi tâm sự thẳng thắn với anh ta, như vậy có thể làm thay đổi tâm lí đối địch hoặc tâm lí phòng ngừa giữa hai người. Thông qua trao đối thẳng thắn để khảo sát đức hạnh của người này ra sao

(5) Phương pháp cám dỗ.

Thông qua một số phương thức nào đó, cho anh ta có dịp tiếp xúc với tiền tài, xem anh ta liệu có tham tiền tài hay không. Người ta thưởng vì tiền tài raà thay đổi, vì tiền tài mà bị chết. Con người như thế thì không thể dùng được.

(6) Phương pháp dùng mĩ nhân.

Dùng phụ nữ xinh đẹp để câu dẫn anh ta, khảo sát anh ta giữ tiết tháo ra sao.

Tục ngữ có câu: Anh hùng khó vượt qua cửa ải mĩ nhân. Dùng sắc đẹp đàn bà để làm tiêu tan ý chí nghị lực của anh ta, thường thường vừa thử đã thấy hiệu quả ngay. Người ham sắc là người ý chí không kiên định, họ quá xem nặng tình cảm với phụ nữ, nên dễ dàng tiết lộ những điều bí mật. Và vậy, không thể để cho những ngưòri như thế tham dự vào việc quyết sách điều cơ mật.

(7) Phương pháp tạo nguy nan.

Nói cho anh ta biết khó khăn, xem anh ta liệu có dũng khí vưựt qua hay không.

Điều này rất quan trọng. Đối với một trang nam nhi, tri và dũng là hai cái vai của anh ta, thiếu đi một thứ đều khó đứng ra đương đầu một mình, khó thành việc lớn.

Nhưng, sau khi biết, được nhược điểm của anh ta, có thể thông qua người khác để bù đắp vào thêm, cùng phối hợp với người khác chọn hợp lí, cùng chung làm việc.

(8) Phương pháp làm cho say rượu.

Khi uống rượu, hãy chuốc rượu thật nhiều cho anh ta để cho anh ta uống say. Lúc đó, con người mới sẽ dễ dàng bộc lộ bộ mặt thật của mình ra. Từ trong cử chỉ và lời nói của anh ta, bạn có thể phán đoán lại anh ta lần nữa.

Rượu có thể gột rửa mọi loại ngụy trang mà người ta phải dày công tô vẽ ở trên con người họ.

Khương Thái công đã đặt "Bát trưng pháp" trong phần "Long thao" trong sách "Lục thao", đủ thấy Thái công rất coi trọng đối với phương pháp quan sát này.

Quan sát là tiền đề quan trọng đầu tiên để biết mọi biến đối. Người giỏi dự đoán cũng đều là những người cẩn thận.

Từ những câu chuyện dưới đây, chúng ta có thể xem được những ví dụ thành công về phương diện này.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!