Báo cáo đại học

Báo cáo đại học

Có một báo cáo đại học 2011 mới về học tập của 480,000 sinh viên đại học đang học tại trên 600 đại học Mĩ. Báo cáo này thấy rằng thời gian học tập của sinh viên đại học biến thiên khá lớn tuỳ theo lĩnh vực học tập. Sinh viên trong khoa học và kĩ nghệ máy tính trung bình học 28 giờ một tuần, trong khi sinh viên trong xã hội học, lịch sử và nhân văn trung bình học 12 giờ một tuần. Kinh doanh và khoa học tự nhiên trung bình 18 giờ một tuần. Mặc dầu qui tắc chung là với mỗi giờ trên lớp, sinh viên phải dành ít nhất 2 giờ để học cá nhân. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như khoa học và kĩ nghệ máy tính cần nhiều thời gian học hơn các lĩnh vực khác.

Có xu hướng đáng báo động về sinh viên đại học bỏ học. Báo cáo này thấy rằng quãng một trong chín sinh viên vào đại học rời trường sau năm thứ nhất. Nhiều người coi đại học quá khó vì họ gặp khó khăn trong học tài liệu, quản lí thời gian, và tương tác với các thầy trong khoa. Nhiều người trong các sinh viên này đã không được chuẩn bị cho học tập đại học hay nhận hướng dẫn đúng khi vào đại học. Khảo cứu này cũng thấy rằng chỉ ba trong mười sinh viên tìm sự giúp đỡ khi họ có vấn đề nhưng thường quá trễ. Ít người trong số họ nói với cố vấn nhà trường về vấn đề của họ nhưng thường bỏ trường vì họ cảm thấy họ đã thất bại. Nhiều người trong số họ tìm việc làm ở tiệm ăn hay cửa hàng bán hàng. Một số tham gia vào ma tuý và tội phạm.

Khảo cứu này thấy rằng sinh viên đại học thế hệ thứ nhất (không có phụ huynh học đại học) dành thời gian khá ít cho chuẩn bị vào đại học hơn là những sinh viên có ít nhất một phụ huynh có giáo dục đại học, vậy mà họ có thể học chăm chỉ hơn, ghi chép cẩn thận trong lớp, kết nối việc học với những điều họ đã biết, và nhận diện thông tin then chốt từ việc đọc. Họ có nhiều bất lợi nhưng đã vượt qua chúng bằng làm việc chăm chỉ hơn.

Trong số những sinh viên thành công, người đã tốt nghiệp và tìm được việc làm, trên 84% số họ có kế hoạch nghề nghiệp trong năm thứ nhất hay thứ hai của họ. Phần lớn đã thảo luận về tương lai của họ với các giáo viên trong khoa hay cố vấn nghề nghiệp. Quãng hai phần ba số họ đã tham gia vào việc làm mùa hè trong lĩnh vực học tập của họ để thu lấy kinh nghiệm. Tuy nhiên, tỉ lệ tham gia khác biệt theo lĩnh vực học tập: từ cao cỡ 78% cho máy tính và kĩ nghệ tới thấp cỡ 42% cho các môn kinh doanh.

Khảo cứu này kết luận: “Phát hiện của chúng tôi gợi ý rằng các giảng viên khoa đại học và người lãnh đạo nhà trường cần kiểm điểm lại mong đợi của họ đối với công việc hàn lâm, đặc biệt bởi lĩnh vực học tập. Họ cũng có thể làm nhiều hơn để giúp đỡ sinh viên trở thành người học hiệu quả bằng việc dạy tường minh kĩ năng học tập và định hướng nghề nghiệp sớm nhất có thể được. Để giảm tỉ lệ bỏ học, điều được khuyến cáo là mọi sinh viên vào đại học phải học môn huấn luyện về kĩ năng học tập để chuẩn bị cho họ thành công và mọi sinh viên đều phải có kế hoạch nghề nghiệp viết ra với cố vấn nhà trường để đặt chiều hướng cho học tập của họ. Những kế hoạch này phải được kiểm điểm hàng năm để đảm bảo sinh viên vẫn tuân theo chúng….”

Báo cáo này chỉ ra tầm quan trọng của việc kết nối sinh viên với chương trình đào tạo đặc biệt, con đường nghề nghiệp và khuyến khích nhiều cộng tác giữa trường và sinh viên để cải tiến kinh nghiệm học tập của họ.

English version

Full article: College report

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.