Bàn là có thể là hết bụi đất ở quần áo dạ nỉ

306. Bàn là có thể là hết bụi đất ở quần áo dạ nỉ

Quần áo dạ nỉ mặc lâu, trên bề mặt quần áo sẽ bị phủ lên một lớp bụi đất bẩn, càng đập bụi lại càng nhiều. Bởi vậy, trước hết ta có thể đem quần áo đập phủi qua 1 lượt, tiếp đó dùng một miếng vải sạch ướt phủ lên trên quần áo rồi dùng bàn là là một lượt, như vậy lớp bụi trên bề mặt áo sẽ bị hút vào vải.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên