Bài thơ bảy bước đã cứu mạng Tào Thực như thế nào?

Bài thơ bảy bước đã cứu mạng Tào Thực như thế nào?

Trong những năm cuối đời Đông Hán, Đổng Trác mạo danh của hoàng đế để làm những chuyện bậy bạ. Anh hùng hào kiệt ở khắp các nơi ùn ùn dấy binh tiến đánh Đổng Trác, và tranh nhau chiếm đất đai. Trong số đó, Tào Tháo có thế lực tương đối lớn, Tháo chiếm được phần lớn miền Bắc Trung Quốc và tự phong là Ngụy Vương. Năm 220 sau Công nguyên, Tào Tháo qua đời, con trai cả của Tháo là Tào Phi kế nghiệp cha lên ngôi hoàng đế, đó tức là Ngụy Văn Đế được nói tới trong lịch sử.

Tào Tháo còn có một con thứ nữa tên là Tào Thực, từ nhỏ đã thông minh khác người, có thể xuất khẩu thành thơ. Hồi ấy Tào Tháo rất yêu thích Tào Thực, đã từng có ý định phong cho Thực làm thái tử và để cho Thực kế thừa đế nghiệp. Trong số các đại thần cũng không ít người ủng hộ Tào Thực. Vì thế Tào Phi rất ghen ghét với Tào Thực.

Sau khi lên ngôi hoàng đế, Phi luôn luôn kiếm cớ tìm cách bức hại Tào Thực. Một hôm Phi ra lệnh bắt Thực, uy hiếp Thực. Phi bắt Thực chỉ được đi bảy bước phải làm xong một bài thơ, nếu không sẽ giết. Tào Thực suy nghĩ một lát đi một bước lại đọc một câu:

Chử đậu nhiên đậu ky

Đậu tại phũ trung khấp

Bản thị đổng căn sinh:

Tương tiên hà thái cấp!

(Dây đậu nấu quả đậu

Quả đậu trong nồi khóc

Cùng một rễ sinh ra

Nấu nhau sao quá gấp!)

Thực đã dùng quả đậu và dây đậu để ví cảnh cốt nhục tương tàn. Sau khi nghe bài thơ này Tào Phi cảm thấy rất hối hận, cho nên đã không giết Tào Thực. Về sau bài thơ này đã trở thành bài thơ bảy bước trong lịch sử văn học Trung Quốc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)