Bà ru cháu

BÀ RU CHÁU

Bà ru cháu

Trưa mùa hè, trời nắng chang chang, gió im phăng phắc. Trong nhà, ngoài ngỏ, vắng vẻ, tĩnh mịch. Ở một chái bên, bà ôm cháu vào lòng. Hai bà cháu nằm trên cái võng, đưa đi đưa lại, tiếng kêu kẽo cà kẽo kẹt, theo một điệu.

Bà cất tiếng hát, bà ru:

“Cái ngủ mày ngủ cho lâu,

“Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về...”

Cháu nghe êm tai, ra chừng thiu thiu ngủ, mà bà cũng ra dáng lim him hai con mắt...

“Ừ, cái ngủ mày ngủ cho say,

Mẹ mày vất vả chân tay tối ngày.”

Giải nghĩa

Một điệu = cứ thế mãi, không thay đổi.

Thiu thiu ngủ = sắp ngủ.

Lim him hai con mắt = ý nói hai con mắt chập chờn sắp ngủ. Lim him có nơi gọi là riu riu.