Aztec civilization - Nền văn minh Aztec/Từ và mẫu câu

Từ và mẫu câu
 • Pictograms: chữ tượng hình
 • Great Temple Aztec Pyramid: đền lớn hình kim tự tháp của người Aztec
 • Tradition dress of people: trang phục truyền thống của người Aztec
 • Playing games: chơi trò chơi
 • The Temple of Sun: đền Mặt Trời
 • Ferming: Canh tác
 • Uxma Pyramid: Kim tự tháp Uxma
 • Palenque Pyramid: kim tự tháp Paleque
 • Pyramids of Teotihuacan: các kim tự tháp của Teotihuacan
 • The Mexicans were especially interested in education: những người Mêhicô đặc biệt quan tâm đến giáo dục
 • Once family education was over: khi việc giáo dục gia đình đã kết thúc
 • Agriculture and the trades: nông nghiệp và thương nghiệp
 • Mythological and astronomical significance: ý nghĩa thần thoại và ý nghĩa thiên văn
 • The Aztec society was divided into three classes - slaves, commoners, and nobility: xã hội Aztec được chia thành ba giai cấp - nô lệ, dân thường và quý tộc
 • Agriculteral gods: các vị thần nông
 • The existence of the gods: sự hiện hữu của các vị thần
 • This kept their crops from flooding: điều này sẽ giữ cho mùa màng của họ khỏi bị ngập lụt
 • Cathedral: nhà thờ chánh tòa

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie