Aztec civilization - Nền văn minh Aztec

Aztec civilization - Nền văn minh Aztec

Trung tâm của nền văn minh Aztec là Thung lũng Mêhicô, một lưu vực hình ô van khổng lồ cao cách mực nước biển khoảng 7500 bộ. Đế chế Aztec bao gồm rất nhiều thành phố và thị trấn, đặc biệt ở Thung lũng Mêhicô. Thành phố lớn nhất trong đế chế là thủ đô Tenochtitlan. Những cư dân đầu tiên đã xây dựng các bè gỗ và sau đó bao phủ chúng bằng bùn và gieo hạt cho đâm rễ đồng thời phát triển nhiều vùng đất cứng hơn cho việc xây dựng nhà cửa trong vùng đất đầm lầy này. Các con kênh dẫn cũng được đào cắt qua vùng đầm lầy, vì vậy một căn nhà Aztec điển hình có phần lưng quay về một con kênh với một chiếc ca nô được buộc chặt ở cửa.

(The center of the Aztec civilization was the Valley of Mexico, a huge, oval basin about 7,500 feet above sea level. The Aztec empire included many cities and towns, especially in the Valley of Mexico. The largest city in the empire was the capital, Tenochtitlan. The early settlers built log rafts, then covered them with mud and planted seeds to create roots and develop more solid land for building homes in this marshy land. Canals were also cut out through the marsh, so that a typical Aztec home had its back to a canal, with a canoe tied at the door.)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!