Asteroid and comet - Tiểu hành tinh và sao chổi/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Asteroid: tiểu hành tinh
 • Comet: sao chổi
 • Meteor: sao sa
 • Shooting star: sao băng
 • Asteroid Belt: vành đai tiểu hành tinh
 • Solar wind: gió mặt trời
 • Radiation: sự bức xạ
 • Stream of particles: dòng các hạt vật chất

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!