Asteroid and comet - Tiểu hành tinh và sao chổi

Asteroid and comet - Tiểu hành tinh và sao chổi

Trong không gian giữa sao Hỏa và sao Mộc, có vành đai tiểu hành tinh. Vành đai các tiểu hành tinh chứa các mảnh vụn của hệ mặt trời, vốn không thể trở thành một phần lớn hơn hay hành tinh.

(In the space between the Mars and the Jupiter, there lies the Asteroid Belt. Asteroids Belt contains debris of the solar system, which cannot become a larger body or the planet.)

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-51.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!