Aristophanes là ai?

Aristophanes là ai?

64. Who was Aristophanes?

At the time of Euripides, Aristophanes lived in Athens about 450-388 B.C. Aristophanes wrote comedies instead of tragedies. Most of Aristophanes' plays are political satires. They make fun of the politicians of Athens, sometimes in general, and sometimes mocking one specific politician. Lysistrata, one of his plays, poked fun at the generals who would not end the Peloponnesian War, and said that women could do a better job making peace.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-54.jpg

Aristophanes là ai?

Vào thời đại của Euripides, Aristophanes sống ở Athens vào khoảng từ 450 đến 388 trước công nguyên. Aristophanes đã viết các tác phẩm hài kịch thay vì các tác phẩm bi kịch. Hầu hết các vở kịch của Aristophanes là những tác phẩm châm biếm mang tính chất chính trị. Chúng gây cười châm biếm các nhà chính trị của Athens nói chung, và đôi khi nhạo báng một chính sách cụ thể nào đó. Lysistrata, một trong những vỡ kịch của ông đã chế nhạo những người không kết thúc được cuộc chiến Peloponnesian, và cho rằng phụ nữ có thể làm việc giữ gìn hòa bình tốt hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie