Anh hùng vận thế: Thiên thời và Nhân sinh

Anh hùng vận thế: Thiên thời và Nhân sinh

Từ xưa có câu: Thời thế tạo anh hùng. Thưởng thức thật tỉ mỉ câu danh ngôn ngàn xưa này, mới biết có ba mùi vị chứa đựng trong đó. Thời thế là hình thế khách quan của một thời kì chỉ định mà người anh hùng được trở thành anh hùng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com