Am hiểu âm dương: Điều hòa tức là nhân hoà

Am hiểu âm dương: Điều hòa tức là nhân hoà

Từ xưa đến nay nói đến ngũ hành tất phải nói đến âm dương, ngược lại nói đến âm dương cũng phải nói đến ngũ hành. Học thuyết âm dương và học thuyết ngũ hành là hai bộ phận cấu thành triết học cổ đại của Trung Quốc. Chúng là phương pháp của người Trung quốc cổ nhận thức và phân tích sự vật. Trong quá trình vận dụng thực tế, hai học thuyết này thường có mối liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Do đó ở đây cũng được chúng ta dùng để giải thích và làm sáng tỏ về mặt tâm lý và thực tiễn của mô thức ngũ hành.

 • Học thuyết âm dương
  • Một âm, một dương gọi là đạo
  • Sự đối lập lẫn nhau của âm dương
  • Sự nương tựa lẫn nhau của hai mặt âm dương
  • Sự tiêu giảm, tăng trưởng lẫn nhau của âm dương
  • Sự chuyển hoá lẫn nhau của âm dương
  • Sự cân bằng âm dương
  • Ý nghĩa ứng dụng lý luận âm dương
 • Nguyên tắc điều hoà
  • Nguyên tắc tìm gốc chữa bệnh
  • Nguyên tắc tiêu, bản của sự hoãn, cấp
  • Nguyên tắc chính trị, phản trị
  • Nguyên tắc cân bằng
  • Nguyên tắc tùy cơ

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Nhân hòa
 • Tác giả: Bạch Huyết
 • Dịch giả: Nguyễn Văn Mậu
 • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
 • Ebook: TVE-4U.org