Ai tự học được?

Chương II: Ai tự học được?

Mỗi người đều nhận hai thứ giáo dục: một thứ tự người khác truyền cho;

một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự kiếm lấy.

GIBBON

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)
"Like" us to know more!