Ai cũng thích tìm những cảm giác mới. Phải biết dùng xu hướng đó trong sự giáo dục

I. Ai cũng thích tìm những cảm giác mới. Phải biết dùng xu hướng đó trong sự giáo dục

Nhu yếu cảm giác (besoin d'émotion) xuất hiện từ hồi nhỏ. Lúc nào trẻ cũng tìm những cảm giác mới. Chúng chóng yêu mà cũng chóng chán, tính rất bất thường, đòi thay đổi công việc và đồ chơi luôn luôn. Nếu chiều chúng thì chúng hoá hư ngay. Khi chúng lớn, nhu yếu đó còn tăng lên. Chúng hoá bướng bỉnh và đi tìm những sự nguy hiểm để có những cảm giác mãnh liệt. Chúng thích ta kể chuyện rùng rợn cho nghe vì khi nghe, chúng vừa cảm thấy ghê sợ, lại vừa cảm thấy được yên ổn. Cảm giác đó, đối với chúng, thú vô cùng. Chúng thích sợ và hình như ưa có những cảm giác đau đớn hơn là không được hoạt động, hơn là không có cảm giác. Người lớn cũng như chúng, cho nên mới có những người thích xem đánh nhau, thích những trò chơi nguy hiểm, thích coi hành hình và mục kích những tấn kịch xót xa của đời thực tại.

Xu hướng đó cũng có ích như những xu hướng khác. Các thầy dạy học nếu không kể gì đến nó thì không làm tròn bổn phận được. Ta phải dẫn khởi những cảm giác và cảm tình có ích cho trẻ và thay đổi những cái đó luôn luôn. Nhưng nên cẩn thận lắm. Nếu thay đổi quá, thì lại làm cho chúng hoá ra nhẹ dạ, ghét những sự tìm tòi khó nhọc, những công việc phải bền gan, không học được những môn cần đến không và không hiểu được những ý tưởng khái quát. Ta lại nên tránh, đừng dùng nhiều cảm giác mạnh. Những cảm giác đó, ảnh hưởng nhanh và bền thật, nhưng dùng luôn thì thật là trẻ chai đi, không biết cảm nữa, hai là mắc phải bệnh lúc nào cũng cần có những cảm giác mới. Ai quen uống rượi mạnh thì không còn muốn uống những đồ giải khát lành và bổ nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem