Ai cũng đang cố gắng sống tốt hơn

Ai cũng đang cố gắng sống tốt hơn

Có những trẻ em bị khuyết tật như khiếm thính, khiếm thị, nói không trôi chảy, chậm phát triển, khuyết tật thân thể...

Cả trẻ em bị khuyết tật lẫn trẻ em khỏe mạnh đều là "bạn bè thân thiết", đều mong muốn được sống tốt hơn.

Hằng ngày, trong gia đình hãy kể cho con nghe về những người cho dù bị khuyết tật vẫn tích cực hoạt động bên ngoài xã hội.

Hãy dạy cho trẻ hiểu rằng cả người khuyết tật và người khỏe mạnh đều là bạn bè thân thiết!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ