Ai đã tổ chức đạo quân thường trực đầu tiên trên thế giới?

Ai đã tổ chức đạo quân thường trực đầu tiên trên thế giới?

Đạo quân thường trực đầu tiên trên thế giới đã được tổ chức 24 thế kỉ trước Công nguyên bởi Sargon ở vương quốc Accat trong lưu vực hai sông Ơphrat và Tigrơ.

Sargon từ nhỏ vốn thông minh và có bản lĩnh, đã từng làm vườn và nấu bếp cho nhà vua. Lúc bình thường ông thích luyện tập võ nghệ, cho nên tinh thông võ thuật và nghệ thuật quân sự. Đến năm hai mươi nhăm tuổi, Sargon đã trở thành một sĩ quan cao cấp của nhà vua. Hồi bấy giờ một số nước láng giềng lớn luôn luôn xâm nhập, hòng thôn tính vương quốc Accat, Sargon đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Một hôm ông đem ý kiến của mình tâu lên quốc vương rằng cần phải xây dựng một đạo quân thường trực của quốc gia, thì mới có thể chống lại kẻ thù và làm cho nước giầu dân mạnh. Kiến nghị của ông đã được nhiều vị quan trong triều ủng hộ. Rồi một hôm giữa lúc đêm khuya, Sargon cùng với các quan đột nhập vào trong cung, bắt được tên vua thủ cựu phải nhường ngôi. Nhờ được tất cả các quan ủng hộ, cho nên Sargon đã trở thành vị quốc vương mới của vương quốc Accat.

Tiếp đó Sargon bắt tay vào xây dựng đạo quân thường bị, ông phái người đi tới các miền trong nước, tuyển chọn và chiêu mộ binh lính, cuối cùng ông sai tập trung 5.400 người đã được tuyển chọn đưa.đi tập huấn trong một doanh trại ở ngoại ô thủ đô.

Sargon bắt đầu biên chế 6 người thành một phương trận, lấy 36 người làm một tiểu đội, lấy ba tiểu đội làm một trung đ̕à lấy ba trung đội làm một đại đội. Các đại đội, trung đội, tiểu đội đều có những sĩ quan ở cấp bực tương ứng chỉ huy.

Trong các phương trận thì hàng binh sĩ thứ nhất mang mộc hình răng cưa, còn năm hàng phía sau thì cầm những chiếc giáo dài và rìu chiến. Hàng ngày trời còn chưa sáng hẳn, Sargon đã sai lính thổi kèn gọi binh sĩ mau chóng trở dậy tập hợp, sau đó tiến hành luyện tập, đến tối lại quy định các chiến sĩ đều phải vào trong doanh trại đi ngủ cùng một giờ.

Sau nửa năm huấn luyện, cuối cùng đã xây dựng được đạo quân thường trực đầu tiên trên thế giới, một đạo quân có vũ khí tinh xảo và có kỉ luật nghiêm minh, thay đổi hẳn cái tình trạng hỗn loạn cổ xưa trong chiến tranh không có quân thường trực. Toàn thể các thành viên trong xã hội thời bình thì tham gia sản xuất, thời chiến thì đều tham gia chiến tranh.

VŨ DUNG CHI

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)