Ai đã phát minh ra tàu điện khí?

Ai đã phát minh ra tàu điện khí?

22. Who invented the hovercraft?

In 1955, a British scientist Christopher Cockrelle invented the hovercraft. He decided to solve a lingering problem of 80 years, which was disturbing the scientists. The British engineer John Thornvcroft began to design a ship in 1870, which moved along on a cushion of air to lower friction between the ship's hull and the water. He could not work out how the cushion of air could be made under the boat.

This problem was solved by Cockrelle by attaching a rubber skirt to the bottom of the boat. In this way, the hovercraft was invented

Ai đã phát minh ra tàu điện khí?

Vào năm 1955, Christopher Cockrelle, một nhà khoa học người Anh đã phát minh ra tàu điện khí. Ông đã quyết định giải quyết một vấn đề còn đang bỏ dở của 80 năm về trước, điều mà đã làm cho các nhà khoa học lo lắng. John Thornvcroft, một kỹ sư người Anh, đã bắt đầu thiết kế một con tàu vào năm 1870, chuyển động trên một nệm khí để giảm ma sát giữa thân tàu và nước. Ông đã không thể phát triển cách mà nệm khí có thể được tạo ra bên dưới một chiếc thuyền.

Vấn đề này được giải quyết bởi Cockrelle bằng cách gắn một tấm chắn cao su vào đáy thuyền. Theo cách này thì tàu đệm khí được phát minh ra.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-23.png

Fact

A boat is a pretty large object. The fluid hold it, which makes it easy to float on the surface of the water. If you want to feel the force of gravity, just throw the beach ball into the water. The water seems to push up the ball.

Dữ kiện

Một con tàu là một vật khá lớn. Chất lỏng giữ nó, điều này giúp nó dễ dàng nổi trên bề mặt của nước. Nếu bạn muốn biết được trọng lực thì chỉ cần ném một trái banh xuống nước, nước dường như đẩy trái banh bật lên.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie