Ai đã phát minh ra mắt kính?

Ai đã phát minh ra mắt kính?

71. Who invented spectacles?

The first evidence of spectacles is found in a picture painted in 1352, a portrait of Cardinal Ugone, which shows him wearing two framed lenses with their handles riveted together and fixed over the ears. During the 16th century, most of the spectacles were made in North Italy and South Germany. By 1629, Charles I of England granted a charter to the Spectacles Makers Guild. In 1784, Benjamin Franklin invented bifocals. Apart from improving vision, spectacles have other uses. Dark glasses cut down glare and sunlight. Coloured lenses are used to detect camouflage. Night aviators and photographers use red lenses. Then, there are lenses for the furnace workers to stop infra red light. Glassblowers wear special glasses to help them see better. Thus, there are innumerable uses of spectacles.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-75.png

Ai đã phát minh ra mắt kính?

Bằng chứng đầu tiên về các mắt kính được tìm thấy trong một bức tranh vẽ vào năm 1352, bức chân dung của Cardinal Ugone, bức ảnh này cho thấy ông đang đeo đôi kính có gọng với các quai của chúng được ghép lại với nhau và được giữ cố định trên đôi tai của ông. Trong suốt thế kỷ thứ 16, hầu hết các mắt kính được sản xuất ở Bắc Ý và Nam Đức. Vào năm 1629, vua Charles đệ nhất của Anh đã ban một đặc quyền hướng dẫn các nhà sản xuất mắt kính. Vào năm 1784, Benjamin Franklin đã phát minh ra kính hai tròng. Ngoài việc cải thiện tầm nhìn, các mắt kính còn có các công dụng khác. Các kính tối làm giảm ánh chói và ánh sáng mặt trời. Các thấu kính màu được dùng để phát hiện sự ngụy trang. Các phi công và các nhà nhiếp ảnh làm việc ban đêm sử dụng các thấu kính màu đỏ. Sau đó, có các thấu kính dành cho các công nhân làm việc trong lò luyện kim để ngăn các ánh sáng hồng ngoại. Những người thợ thổi thủy tinh mang các kính đặc biệt để giúp họ nhìn thấy tốt hơn. Như vậy, có vô số công dụng của mắt kính.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-76.png

Fact

Lenses that absorb ultraviolet light are made for skiers, aviators, polar explorers and mountain climbers.

Dữ kiện

Các thấu kính hấp thụ ánh sáng tử ngoại thì được chế tạo dành cho những người trượt băng, các phi công, những nhà thám hiểm ở cực và những người leo núi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie