Ai đã phát minh kính thiên văn đầu tiên?

Ai đã phát minh kính thiên văn đầu tiên?

20. Who invented the first telescope?

Galileo discovered telescopes in 1609, which helped in astronomical observation. His largest telescope was only about 120 cm long with a diameter of 5 cm. It had an attachment of eyepiece, which gave an upright image. He used it to discover the valleys and mountains of the moon, phases of the Venus and the four largest satellites, which were not known before. Then in 1668, the reflecting telescope was discovered by Newton. The view of the moon orbiting the planet Jupiter was first seen by him. He also developed the theories of gravity to prove why planets orbit the sun.

Ai đã phát minh kính thiên văn đầu tiên?

Galileo đã phát minh ra kính thiên văn vào năm 1609, điều này đã trợ giúp trong việc quan sát thiên văn. Kính thiên văn lớn nhất của ông chỉ dài khoảng 120cm với đường kính là 5cm. Nó có gắn thị kính, điều này sẽ tạo ra một ảnh thẳng đứng. Ông đã dùng nó để khám phá các thung lũng và núi non trên mặt trăng, các tuần của sao Kim và bốn vệ tinh lớn nhất, vốn chưa được biết trước đó. Sau đó vào năm 1668, kính thiên văn phản chiếu được khám phá bởi Newton. Hình ảnh mặt trăng di chuyển theo quỹ đạo quanh hành tinh sao Mộc lần đầu tiên được ông nhìn thấy. Ông cũng đã phát triển các thuyết trọng lực để chứng minh tại sao các hành tinh di chuyển theo quỹ đạo quanh mặt trời.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-21.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!