Ai đã đưa ra thuyết Big Bang và thuyết Big Bang giải thích điều gì?

Ai đã đưa ra thuyết Big Bang và thuyết Big Bang giải thích điều gì?

1. Who gave the Big Bang theory and what does the Big Bang theory explain?

The Big Bang theory was given by a Belgian astronomer named Abbe Georges Lemaitre. Thus theory explains the process of expansion of the Universe.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-2.jpg

Ai đã đưa ra thuyết Big Bang và thuyết Big Bang giải thích điều gì?

Thuyết Big Bang được nhà thiên văn học người Bỉ là Abbe Georges Lemaitre đưa ra. Thuyết này giải thích quá trình giãn nở của vũ trụ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie