Acropolis là gì?

Acropolis là gì?

60. What is Acropolis?

Acropolis is a Greek word meaning 'high city'. The Acropolis, a fortified citadel built atop a massive limestone hill, dominates the city of Athens, Greece. The Acropolis contains some of the world's most famous structures built in the classical architectural style. These buildings include the Parthenon Doric temple built for Athena (goddess of wisdom), the Acropolis at Athens, the Propylaea, and the Erechtheum. They were constructed during the Golden Age of Athens (5th century BC) under the rule of the famous Athenian statesman Pericles. The Athenian Acropolis rises from the plain of Attica to 500 feet above sea level. In times of attack, the Acropolis became the last fort of defense. The Acropolis hill, called the "Sacred Rock" of Athens, is the most important site of the city. During Pericles' Golden Age, ancient Greek civilization was represented in an ideal way on the hill and some of the architectural masterpieces of the period were erected on its ground.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-51.jpg

Acropolis là gì?

Acropolis là một từ Hy Lạp có nghĩa là “thành phố cao”. Acropolis là một thành trì kiên cố được xây dựng trên một ngọn đồi, ở thành phố Athens, Hy Lạp. Acropolis bao gồm một số kiến trúc xây dựng nổi tiếng nhất thế giới được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ điển. Những công trình này bao gồm đền Parthenon Doric được xây dựng cho Athena (nữ thần thông minh), Acropolis ở Athens, cho Propylaea, và Erechtheum. Chúng được xây dựng trong suốt thời kỳ hoàng kim của Athens (thế kỷ thứ 5 trước công nguyên) dưới sự cai trị của chính khách Pericles nổi tiếng người Athens. Acropolis của người Athen xây trên đồng bằng Attica cao 500 feet trên mực nước biển. Trong thời kỳ chiến tranh, Acropolis trở thành tuyến phịng thủ cuối cùng. Đồi Acropolis được gọi là “hịn đá thiêng” của Athens, là vùng quan trọng nhất của thành phố. Trong suốt thời kỳ hồng kim, nền văn minh cổ đại Hy Lạp được tượng trưng bởi một con đường lý tưởng trên ngọn đồi và một vài các kiệt tác kiến trúc của thời đại được xây dựng trên vùng đất này.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie