6 biện pháp giữ cho trí óc được minh mẫn

267. 6 biện pháp giữ cho trí óc được minh mẫn

Nhiều cuộc nghiên cứu đã cho chúng ta thấy rằng những người tuổi đã cao mà vẫn làm việc hăng hái, hoạt động sôi nồi, thường có trí óc minh mẫn.

Trí óc của bạn cũng cần phải tập luyện để giữ gìn sức khoẻ cũng như cơ thể của bạn vậy.

Sau đây là những biện pháp bạn có thể sử dụng để tập luyện trí óc của mình.

- Hàng ngày hãy tìm những cái mới trong mọi vấn đề để đọc. Sự tò mò tìm hiểu cũng làm cho trí óc ta thêm minh mẫn.

- Chơi các trò chơi đòi hỏi có sự vận động của trí óc như: cờ, bài có sự đấu trí.

- Tham dự các trò chơi ghép chữ trên báo hàng ngày.

- Đọc sách, báo về các mục và đề tài bạn ưa thích.

- Coi và nghe có phê phán những bài bình luận, những tin tức về các cuộc đẩu, các cuộc so tài, những vở kịch, những chương trinh giáo dục trên ti vi.

- Sử dụng những bản ghi nhớ các loại thường ghi trên lịch treo hay lịch túi.

Thường xuyên chú ý để nắm được ý nghĩ của mọi người qua lời nói của họ.

Đôi khi nói to lên, để tự nhắc nhở điều mình muốn nhớ và phối hợp với việc làm. Thí dụ: Đặt các túi ở gần cửa và nói to: "Nhớ bao giờ đi thì mang theo!".

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 365 lời khuyên về sức khoẻ
  • Tác giả: Viện thông tin Y học Trung ương
  • Nguồn: TVE và ASEC-Jak
Don't forget to follow us on Facebook!