Thức khuya, dậy trưa

(đổi hướng từ 59)

THỨC KHUYA, DẬY TRƯA

Chị bảo hai em đi ngủ

Đêm đã khuya, hai em còn cứ chơi cười mãi. Chị hỏi: "Sao các em chưa đi ngủ thế?

Hai em đáp: Chúng tôi chưa buồn ngủ, hôm nay chúng tôi thức khuya chơi cũng được.

Mai chủ(1) nhật nghỉ, tha hồ mà ngủ trưa.

Chị bảo: không nên. Các em không nên thức khuya: thức khuya hại sức khoẻ lắm. Mà các em cũng không nên dậy trưa: dậy trưa thì nặng nề, khó chịu, mà lại ra lười biếng. Người ta thức ngủ phải có điều độ mới được”.

(1) chúa.

Giải nghĩa

Tha hồ = ý nói ngủ trưa đến bao giờ dậy cũng được. Điều độ = vừa phải.

Bài tập

Học tiếng - Buồn ngủ - nặng nề - khó chịu - điều độ.

Câu hỏi - Tại làm sao không nên thức khuya? Tại làm sao không nên ngủ trưa? Thức ngủ thế nào là phải?

Có thể bạn muốn xem

Don't forget to follow us on Facebook!