5000 cân dầu thô chỉ đổi được 1 cân rượu Mao đài

5000 cân dầu thô chỉ đổi được 1 cân rượu Mao đài

Nói chung sự suy sụp đều đã từng có thời kì cực thịnh vẻ vang. Mỏ dầu Đại Khánh cũng đã từng đi qua một chặng đường như thế.

Năm xưa, mỏ dầu Đại Khánh đã từng làm cho nhân dân Trung Quốc tự hào ném đi chiếc mũ của một nước thiếu dầu ra tận Thái Bình Dương, "một tiếng gầm của công nhân Trung Quốc" đã kết thúc thời đại người Trung Quốc dùng dầu nước ngoài. Đại Khánh đã trở thành điển hình của nên công nghiệp Trung Quốc, Vương Tiên Hi đã trở thành "con người thép" mọi người học tập.

Nhưng, trải qua biến đổi gần ba mươi năm, trong những năm tháng hai thể chế cũ mới tồn tại song song, Đại Khánh đã từ trong hai loại thể chế từng trải nhiều cái khổ kìm kẹp hai phía, bước lên con đường gian nan sống bằng cách ăn vay.

Mỗi năm Đại Khánh cần 31 tấn vật liệu sắt thép, 55 tấn xi măng. Nhưng, hiện tại mỗi tấn sất thép từ 670 đồng (nhân dân tệ) giá cũ tăng đến 3700 đồng, xi măng mỗi tấn từ 62 đồng tăng đến 280 đồng. Đại Khánh rất ít có thể mua được 100% giá bình thường của tư liệu sản xuất, để bảo đảm sản xuất đã buộc phải mua vào với giá cao. Thế là, hàng năm đều phải đầu tư số vốn lớn vào. Chỉ tiêu này đã từ hàng chục triệu mỗi năm tăng đến 600 triệu vào năm 1988. Mà nhà nước mỗi năm cấp chỉ có 5 triệu đồng đã buộc phải tăng đến 230 triệu đồng. Mấy năm gần đây, Mỏ dâu Đại Khánh phải đaa62u tư số vốn cần thiết không thể ít hơn. Mỗi năm thường phải hơn một tỉ đồng.

Đầu tư ngày càng cao, nhưng sản xuất ra sao?

Sản phẩm chủ yếu của mỏ dầu Đại Khánh là dầu thô sản lượng trong 30 năm sau khi đưa vào sản xuất, bình quân mỗi năm tăng 28% Sau năm 1981, sản lượng hàng năm đều giữ ở mức 50 triệu tấn trở lên. Nhưng giá phân phối dầu thô trong nhiều năm lại không hề điều chỉnh qua, đến năm 1989 vẫn bán ra với giá 100 đồng mỗi tấn, tương đương với 1/5 giá dầu thô ngoài kế hoạch ở trong nước.

Như thế đã xuất hiện kết quả kiểu chuyện "nghìn lẻ một đêm": 8 cân đầu thô đổi lấy 1 cân xì đầu. 5000 cân dầu thô chỉ đối được 1 cân rượu Mao Đài.

Ở thời kì suy sụp, người Đại Khánh chỉ dựa vào "tinh thần con người thép" trước đây cũng không có cách gì cải tử hoàn sinh từ trong hàn tay ma của kinh tế, họ không có cách nào để hành động, vừa không thể với tới cái lợi của kinh tế hàng hóa, cũng lại không thể tránh được cái hại của kinh tế sản phẩm. Thế là đành phái đi vay của người khác.

Hiện nay, Đại Khánh đã phải vay tới 10 tỉ đồng của 18 ngân hàng trong và ngoài nước.

Khi thiên thời (tức cơ hội) phát sinh biến đối, Đại Khánh đã không thể từ trong cơ chế cũ nặng nề thoát ra khỏi, thay đổi cách đánh của mình, đã tạo nên thế cục trước mắt.

Không thể thoát ra, có thể việc xảy ra có nguyên nhân. Nhưng chúng ta từ trong hiện thực của Đại Khánh nhận thức được: Cứng nhắc là một trong nguyên nhân tạo nên suy sụp.

So sánh với công nghiệp ô tô của Trung Quốc, thì chiến lược của công nghiệp dầu mỏ là lạc hạu.

Khi ô tô nước ngoài ùn ùn nhập vàọ Trung Quốc đã thương hại lòng tự tôn của người Trung Quốc, giáng một đòn nặng nề vào nền công nghiệp ô tô Trung Quốc, thì công nghiệp ô tô Trung Quốc rất nhanh chóng bước lên con đường liên doanh Trung Quốc với phương Tây, làm cho nó cải tử hoàn sinh. Santana của Thượng Hải, Auti của Trường Xuân đã được người Trung Quốc tiếp nhận.

Công nghiệp dầu mỏ của Trung Quốc lại không nắm chắc thời cơ bước lên thị trường quốc tế. Việc này không thể không nói đó là một trong những nguyên nhân chính tạo nên Đại Khánh ngày nay.

Kịp thời chuyển tay lái là thủ đoạn quan trọng nhất để cải tử hoàn sinh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com