3 điều giá trị

3 điều giá trị
Kipkis.com-Tuyen-tap-1001-cau-chuyen-cam-dong-vol-1-02.jpg
  • Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: - Thời gian - Lời nói - Cơ hội
  • Ba điều trong đời không được đánh mất: - Sự thanh thản - Hy vọng - Lòng trung thực
  • Ba thứ có giá trị nhất trong đời: - Tình yêu - Lòng tự tin - Bạn bè
  • Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được: - Giấc mơ - Thành công - Tài sản
  • Ba điều làm nên giá trị một con người: - Siêng năng - Chân thành - Thành đạt
  • Ba điều trong đời làm hỏng một con người: - Rượu - Lòng tự cao. - Sự giận dữ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tuyển tập 1001 câu chuyện cảm động
  • Nguồn: internet
  • Chính tả, chế bản: capthoivu (TVE)
  • Ebook: capthoivu (TVE)
"Like" us to know more!