345 cách bày tỏ tình yêu

345 cách bày tỏ tình yêu
345 cách bày tỏ tình yêu

Tình yêu là tình cảm tất nhiên có trong mỗi con người. Khi yêu, ai ai cũng mong muốn người mình yêu sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng làm sao đáp lại được khi người kia chưa biết bạn dành hết tình cảm cho họ? Giải pháp: hãy thu hết can đảm và thú nhận tình yêu của mình. Lời tỏ tình đầu tiên có thể thực hiện bằng nhiều cách, bạn chỉ cần quyết định xem cách nào thích hợp nhất đối với mình.

Xin giới thiệu cuốn sách “345 cách bày tỏ tình yêu” cùng bạn.

MỤC LỤC

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 345 cách bày tỏ tình yêu
  • Người dịch: Trương Ngọc Bích
  • Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, 2004
  • Nguồn: Ebookvie

Có thể bạn muốn xem