201 Cách cư xử với người trái tính

201 Cách cư xử với người trái tính
201 Cách cư xử với người trái tính

Khi bắt đầu tiếp xúc với những người khó chịu, bạn sẽ nhận ra rằng họ quan tấm đến bạn rất ít. Họ quan tâm đến họ và chỉ họ mà thôi. Bạn là mục tiêu trong tầm quan sát của họ và chỉ trở nên quan trọng khi bạn vô tình hiểu họ muốn gì hoặc khi họ cần ở bạn điều gì đó. Đừng quan tâm đến những gì họ nói hay làm với tư cách cá nhân.

MỤC LỤC

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 201 Cách cư xử với người trái tính
  • Tác giả: Alan Axeirod và Jim Holtje
  • Dịch giả: Nguyễn Kim Dân
  • Nhà xuất bản Phụ nữ, 2004
  • Nguồn: TVE
    • Đánh máy: vkbritney, pi22031990, HoanXtq, likereading
    • Ebook: o0AmI0o