16 bí quyết để hái ra tiền/Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả

Tên ông Herbert N. Casson có lẽ còn xa lạ đối với người mình, nhưng trong giới doanh nghiệp Mỹ không ai không biết tiếng ông. Vì ông là một trong những người lập nên "Phong trào làm việc cho đắc-lực [1] (Mouvement de l'Efficience). Những người kia là Taylor và R. Emerson.

Ông Herbert N. Casson là người thế nào?

Sanh năm 1869 tại một làng nhỏ xứ Gia-nã-đại (Bắc. Mỹ). Sinh trưởng trong một gia-đình không lấy làm khá giả, ông phải đi làm kiếm cơm từ lúc 12 tuổi đầu.

Năm 14 tuổi, ông mới có dịp ra khỏi làng và bắt đầu đi học. Ông từng học trường Đại học Victoria và lúc 24 tuổi, ông đã nổi tiếng về khoa học xã hội.

Xuất thân ra đời, ông làm nhiều nghề: trợ bút cho tờ báo lớn Mỹ New-York World, mở sở quảng-cáo H. K. Mac Caun Co rất nổi tiếng, cũng vừa là một tay diễn giả có tài; có lần một tổ chức thương mãi đã mời ông diễn thuyết trong nửa giờ và chịu trả ông 1.000 Mỹ-kim.

Nhưng, tài giao-du, óc kinh-doanh, hoạt động đưa ông vào giới doanh nghiệp. Trong giới nầy, ông giữ một chức vụ mà xứ ta chưa hề có, Efficiency-Expert, tức là ông làm cố vấn cho các nhà thương mãi kỹ-nghệ về vấn để làm sao sản xuất thật nhiều mà thật ít hao công tốn của. Ông đã từng làm cố vấn cho các công ty to lớn như Bell Telephone Co, Standard Oil Co. Chính ông lãnh nhiệm vụ tổ chức "Nữu-ước thương-gia-hội" (Assocition des négociants de New-York). Trong trận Đại chiến 14-18, người ta giao ông trách nhiệm lo tìm cách tăng gia sản xuất các xưởng chế tạo khí cụ bên Anh-quốc.

Năm 1915, ông sáng lập một tạp chí có một không hai ở thế-giới: tạp-chí The Efficiency Magazine để tuyên truyền khoa học doanh nghiệp. Đặc điểm của tạp chí ấy: nó là một tạp chí của một người viết, chính ông H. N. Casson đảm đương tất cả bài vở trong mấy chục năm trời!

Nó là một tạp chí trước tiên cùng một lượt xuất-bản trong 6 thứ tiếng! Bản tiếng Pháp xuất bản dưới nhan đề: France Efficience.

Nó là một tạp chí duy nhứt có những độc giả mua suốt đời (abonnés à vie), nghĩa là trả tiền một lần đặng báo gởi đến mãi cho đến khi mình chết.

Nhưng ngoài ra, ông cũng là một nhà văn có tài. Ông đã soạn 137 quyển sách, đặng dịch ra 22 thứ tiếng. Có thể kể vài tác phẩm trọng yếu: Publicité et vente, La nature humaine, Les axiomes des affaires, L'Art de manier les gens, Comment faire des bénéfices, Réussir. Décidez, decidez vite, décidez bien.. mà chúng tôi ước mong sẽ có dịp lần lượt trình bày với các bạn.

Ông là một tay làm việc đắc lực. Năm 1950, đã 82 tuổi, ông còn đi du lịch khắp thế giới trong sáu tháng để nghiên cứu, học hỏi thêm. Sau khi về nước, ông nhuốm bịnh và mất đi năm 1951. Sau 83 năm sống một cách đắc-lực, không như nhiều nhà tư tưởng, ông đã thực hiện ở chính mình ông những gì ông đã thuyết dạy.

Những điều kể trên đây đủ trả lời cho câu hỏi: "Tại sao các Định lý Doanh nghiệp của ông có sức mạnh phi thường của những đạo luật đến nay vẫn đặng các nhà doanh nghiệp tin dùng?"

DỊCH GIẢ

Chú thích

  1. Chúng tôi tạm dùng chữ "đắc lực" để dịch chữ "Efficiency" của Anh. Thực ra nó không lột hết nghĩa tiếng nầy, vì "Efficiency" chẳng những có nghĩa là làm công việc sao cho đắc lực có hiệu quả, mà còn phải làm thế nào cho ít nhọc công phí sức. Chính tiếng Pháp cũng chẳng có tiếng nào tương đương, nên họ phải đặt ra tiếng mới là Efficience chưa thấy ghi trong tự điển.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 16 bí quyết để hái ra tiền
  • Tác giả: Herbert N. Casson
  • Người dịch: Phạm Cao Tùng
  • Nhà xuất bản Đại Nam
  • Nguồn: TVE-4U