16 bí quyết để hái ra tiền

16 bí quyết để hái ra tiền
16 Bí quyết để hái ra tiền

Để giới thiệu quyển "16 định lý doanh nghiệp", chúng tôi tưởng không gì bằng trích bài tựa của ông Edouard Herriot, một nhà chính trị pháp, đã viết trong bản dịch bằng tiếng Pháp của ông G. Lange dưới nhan đề "Les axiomes des affaires", do nhà xuất bản Payot ấn hành năm 1919 và đã tái bản nhiều lần.

DỊCH GIẢ

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 16 bí quyết để hái ra tiền
  • Tác giả: Herbert N. Casson
  • Người dịch: Phạm Cao Tùng
  • Nhà xuất bản Đại Nam
  • Nguồn: TVE-4U