100 nhu cầu tâm lý con người

100 nhu cầu tâm lý con người
100 nhu cầu tâm lý con người

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu và nhờ đó lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác.

Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và nhu cầu tâm lý.

 1. Phân loại tầng nhu cầu
 2. Cảm giác an toàn và cảm giác quy thuộc
 3. Nhu cầu tự mình thực hiện
 4. Nhu cầu kìm nén
 5. Nhu cầu phản ánh
 6. Nhu cầu va chạm
 7. Nhu cầu hợp lý hoá
 8. Nhu cầu dịch chuyển
 9. Nhu cầu tri tính hoá
 10. Nhu cầu xạ ảnh và nhu cầu đồng nhất
 11. Nhu cầu ái tình mang tố chất thần kinh
 12. Ba trạng thái tự mình giao lưu phân tích
 13. Nhu cầu công bằng chính trực
 14. Nhu cầu tự do
 15. Ảo giác khống chế
 16. Tác dụng của nhu cầu thống chế
 17. Nhu cầu được thừa nhận
 18. Nhu cầu hành động chính đáng
 19. Nhu cầu tự biểu hiện
 20. Nhu cầu tự biểu hiện gián tiếp
 21. Nhu cầu tự quy thuộc
 22. Nhu cầu tự bình luận
 23. Phân tán trách nhiệm
 24. Hiệu quả của nhu cầu tăng cường sự giúp đỡ
 25. Trách nhiệm giúp đỡ và tự nguyện giúp đỡ
 26. Tình cảm quy thuộc ảnh hưởng đến ý chí giúp đỡ
 27. Hiệu ứng đồng cảm giúp đỡ
 28. Nhu cầu công kích với đối thủ mạnh yếu
 29. Vũ khí dẫn dụ nhu cầu công kích con người
 30. Hưng phấn dẫn đến nhu cầu công kích
 31. Điện ảnh khiêu dâm với hành vi công kích
 32. Ảnh hưởng của phim ảnh bạo lực với con người
 33. Tiền thù lao với tính năng động trong công việc
 34. Phân phối tiền lương ảnh hưởng đến quan hệ giữa người với người
 35. Nhu cầu cạnh tranh sự yêu thương
 36. Cạnh tranh trong khủng khoảng
 37. Bối cảnh của bạo lực và ngược đãi
 38. Hiệu quả của việc dựa vào nhau với mục tiêu cộng đồng
 39. Nhu cầu so sánh
 40. Cường độ nhu cầu chi phối
 41. Nhược điểm của con người chi phối ham muốn
 42. Sự sa đoạ của kẻ có quyền lực
 43. Xử lý quan hệ vợ chồng thế nào?
 44. Sáu hình thức biểu hiện của lực lượng
 45. Nhu cầu nhất trí hành động
 46. Năm phương pháp giải quyết mâu thuẫn
 47. Nhu cầu thực hiện và nhu cầu lẩn tránh thất bại
 48. Phương thức thực hiện nhu cầu
 49. Nhu cầu tự mình bổ sung
 50. Sai lầm thuộc về thực hiện nhu cầu
 51. Nhân tố xã hội khiến phụ nữ lẩn tránh thành công
 52. Quy thuộc nguyên nhân thất bại
 53. Bắt đầu từ nhu cầu thân cận
 54. So sánh nhu cầu thân cận với xã hội
 55. Lẩn tránh nhu cầu thân cận
 56. Trắc nghiệm nhu cầu thành đạt và nhu cầu thân cận
 57. Nhu cầu được yêu thương của trẻ em
 58. Nhu cầu tồn tại và nhu cầu xã hội của quan hệ mẹ con
 59. Nhu cầu tiếp xúc của trẻ em
 60. Hai nhu cầu của phụ nữ mang thai với trẻ em
 61. Đặc trưng của trẻ em và nhu cầu che chở
 62. Nhu cầu tìm tòi của trẻ em
 63. Nhu cầu tự lập và yêu thương
 64. Tính bản năng
 65. Sự thành thục của bản thân với nhu cầu
 66. Thuyết học tập luyến ái
 67. Đối tượng yêu đương
 68. Sự hưng phấn của tình yêu chín muồi với sinh lý
 69. Bậc bề trên phản đối tình cảm luyến ái
 70. Nhu cầu nhận thức văn hoá
 71. Quan hệ giữa khiêu dâm với phạm tội
 72. Quan hệ giữa tính nhu cầu và tính công kích
 73. Điều tra về luyến ái của người trẻ tuổi
 74. Nhu cầu khi không có cảm giác với sự vật bên ngoài
 75. Trắc nghiệm động cơ hiếu kỳ của vượn người
 76. Sự giao lưu tình cảm giữa cha mẹ và con cái
 77. Nguyên lý chiết khấu của nguyên nhân bên trong
 78. Lý luận nhận thức bản thân với động cơ tự phát
 79. Tính tự chủ
 80. Tính năng động với thu nhập
 81. Cảm giác đói bụng và muốn ăn
 82. Đặc thù của bệnh đói
 83. Ba hình thức béo phì
 84. Cảm giác đói bụng với giá trị sử dụng đường glucô
 85. Cơ năng của nhu cầu uống nước
 86. Ăn ít ăn nhiều bữa với ăn nhiều ăn ít bữa
 87. Nhu cầu lý trí trong tình yêu
 88. Nhu cầu ngủ và không ngủ
 89. Người ngủ nhiều với người ngủ ít
 90. Tiết tấu sinh vật với nhu cầu sinh lý
 91. Ăn quá nhiều ở tuổi thanh xuân với chứng chán ăn
 92. Lý luận về nguy cơ phạm pháp của thanh niên
 93. Nhu cầu che chở chuyển thành nhu cầu công kích
 94. Nhu cầu yêu thương và công kích đối với bề trên
 95. Chứng bệnh cuồng tự ngược đãi mình
 96. Mười ba cách hiểu về tự sát
 97. Tự mình phòng ngừa bệnh thần kinh phân liệt
 98. Chứng hoang tưởng với chứng đố kỵ
 99. Khí chất hoàn cảnh của bệnh phiền muộn
 100. Điều tra nhu cầu tâm lý

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: 100 nhu cầu tâm lý con người
 • Tác giả: Tề Đằng Dũng
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Phụ nữ
 • Ebook: tamnt07