Điều tra nhu cầu tâm lý

100. Điều tra nhu cầu tâm lý

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác. Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta.

Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Dưới đây là tập hợp những nhu cầu vốn có của con người:

I. Nhu cầu sinh lý

1. Nhu cầu hô hấp

2. Nhu cầu uống

3. Nhu cầu ăn

4. Nhu cầu công năng

5. Nhu cầu tình dục

6. Nhu cầu sinh sản

7. Nhu cầu thở

8. Nhu cầu bài tiết

9. Nhu cầu tránh nhiễm độc

10. Nhu cầu tránh nóng, lạnh

11. Nhu cầu tránh không bị hại

II. Nhu cầu tâm lý

A. Nhu cầu không liên quan đến sinh lý

1. Nhu cầu giành được

2. Nhu cầu bảo tồn

3. Nhu cầu trật tự

4. Nhu cầu giữ gìn

5. Nhu cầu cấu thành

B. Nhu cầu dã tâm và quyền lực

6. Nhu cầu ưu việt

7. Nhu cầu thực hiện

8. Nhu cầu thừa nhận

9. Nhu cầu hiển thị

C. Nhu cầu phòng ngự

10. Nhu cầu bất khả xâm phạm

11. Nhu cầu trốn tránh hổ nhục

12. Nhu cầu phòng vệ

13. Nhu cầu hoà bình

D. Nhu cầu sai khiến quyền lực

14. Nhu cầu chi phối

15. Nhu cầu phục tùng

16. Nhu cầu đồng hoá

17. Nhu cầu kỷ luật

18. Nhu cầu đối lập

19. Nhu cầu công kích

20. Nhu cầu khuất phục hèn hạ

E. Nhu cầu bảo đảm danh dự

21. Nhu cầu tránh sự chê trách

F. Nhu cầu tình ái

22. Nhu cầu thân cận

23. Nhu cầu bài xích, cự tuyệt

24. Nhu cầu bồi dưỡng, che chở

25. Nhu cầu dựa vào tình cảm

G. Nhu cầu chất vấn hỏi đáp

26. Nhu cầu nhận thức

27. Nhu cầu chứng minh

Các nhà tâm lý học đã chia làm hai loại lớn: một loại là nhu cầu có liên quan đến nội tạng của con người gọi là “Nhu cầu sinh lý”. Đó là nhu cầu cơ bản nhất. Nếu như không đáp ứng được những nhu cầu này, đại bộ phận những hành động thông thường của con người sẽ bị ảnh hưởng. Loại thứ hai là nhu cầu tâm lý. Một khi nhu cầu sinh lý được đáp ứng thì con người sẽ tìm đến nhu cầu xã hội và nhu cầu xã giao. Những nhu cầu đó đều thuộc nhu cầu tâm lý.

Chúng ta có thể thông qua việc điều tra ở trên để đoán biết xem bản thân mạnh nhất về loại nhu cầu nào, bình thường lấy nhu cầu nào làm cơ sở hành động. Nó có thể giúp ta hiểu bản thân, điều chỉnh bản thân và xử lý chính xác quan hệ giữa người và người.

Sử dụng phương pháp điều tra đó, hy vọng mỗi người sẽ có những phát hiện mới về mình.

Hết

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 100 nhu cầu tâm lý con người
  • Tác giả: Tề Đằng Dũng
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Phụ nữ
  • Ebook: tamnt07
"Like" us to know more!