Điều tra dò hỏi tâm tư người khác

Chương 5: Điều tra dò hỏi tâm tư người khác

Binh pháp Tôn Tử nói: "Tri binh giả, động nhi bất mê, cử nhi bất cùng" có nghĩa hiểu biết là tiền đề của hành động, căn cứ của cử chỉ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nói chuyện cũng vậy, cũng yêu cầu phải hiểu đối phương trước. Hiểu được tâm bệnh mới có thể cắt thuốc, nếu không, không biết nói bừa, sẽ rước hoạ lớn.

Là một người yếu thế, cần phải sáng suốt giữ mình, phải đoán được trước ý đồ trong lòng của đối phương rồi mới nói, nếu như chưa biết được tâm ý của đối phương mà bạ đâu nói đấy, làm cho đối phương phát chán, thì sẽ khiến mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

  1. Bài học của Quan Kì Tư
  2. Cách xử trí của Thân Bất Hại
  3. Cam Mậu khéo thử Tần Vũ vương
  4. Thuần Vu Khôn "có sở trường đón ý bắt lòng"
  5. Cuộc phỏng vấn thất bại

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
  • Chủ biên: Diệc Quân
  • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
  • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!