Đối xử với địch

80. Đối xử với địch

Khi Alếchxăng đem toàn quân sang đánh nước Ba Tư, vua nước này là Đariuýt bị thua phải chạy trốn.

Alếchxăng cùng tướng sĩ đuổi theo trong mười ngày. Nhưng khi đến nơi, thì được tin Đariuýt vừa bị một tên phản bội là Bétxút ám hại.

Nhìn thấy Đariuýt máu chảy đầm đìa và đương hấp hối, Alếchxăng chạy lại gần. Đariuýt than thở là chưa kịp trả ơn Alếchxăng đã hậu đãi mẹ, vợ và con mình, rồi tắt thở.

Một mặt, Alếchxăng cho quân đi đuổi theo Bécxút để trị tội, một khác cởi hoàng bào đắp cho Đariuýt, rồi cho ướp xác và cử một đoàn quân đem thi thể về kinh đô Ba Tư, làm lễ tống táng long trọng.

Mẹ, vợ và con của Đariuýt vô cùng cảm động và biết ơn.

Sau này, nghe tin Alếchxăng băng hà, bà mẹ của Đariuýt là Xixigămbít khóc than thảm thiết như đối với con mình, rồi bà nhịn ăn đến chết.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây
  • Tác giả: Nguyễn Lân
  • Nhà xuất bản Giáo dục, 1996
  • Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  • Nguồn:thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!