Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ

Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ

VÀI LỜI ĐẦU

Làm thế nào để thoát chết trong gang tấc, qua mặt được Conan Doyle, rồi biết được cả mánh cho gà ăn của Gia Cát Lượng, cách xếp bánh của Gauss v.v...? Bằng cách thể hiện sinh động dưới hình thức những mẩu chuyện nhỏ, hấp dẫn cùng những lời giải đáp ngắn gọn; cuốn sách này khiến độc giả vừa thú vị theo dõi vừa tiếp thu được những kiến thức nâng cao trí tuệ.

MỤC LỤC

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07
"Like" us to know more!