Đọc sách như thế nào

Chương V: Đọc sách cách nào

Đọc sách là 2 người sáng tác chung

H. BALZAC

Người nào suy nghĩ là một vị anh hùng yên lặng

E.VERHAEREN

Quân tử chi học dã dĩ mỹ kỳ thân [1]

TUÂN TỬ

Chú thích

  1. Lê Anh Minh, trong bài Tóm tắt ngữ pháp Hán ngữ cổ đại, dịch là: “Cái học của người quân tử là để làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp”. (Goldfish).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)